ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อัพเดท ความยึดมั่นถือมั่น มีเหตุมาจาก…ความอยาก และความยึดมั่นถือมั่น นี่แหละ ที่เป็นเหตุให้เกิด ความมี ความเป็น ซึ่งเป็นที่เกิดของ…ทุกข... ล่าสุด

อัพเดท


ความยึดมั่นถือมั่น
มีเหตุมาจาก…ความอยาก
และความยึดมั่นถือมั่น นี่แหละ
ที่เป็นเหตุให้เกิด
ความมี ความเป็น
ซึ่งเป็นที่เกิดของ…ทุกข์

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
"พวกเธอจงดูหมู่สัตว์ผู้กำลังดิ้นรนอยู่
เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเรา
เหมือนฝูงปลาในน้ำน้อยสิ้นกระแสแล้ว
นรชนเห็นโทษนี้แล้ว
ก็อย่าก่อตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลาย
พึงประพฤติไม่ยึดถือว่าเป็นของเรา"
พระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย)
เล่มที่ ๒๙ ข้อ ๑๒ หน้า ๕๘

พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วว่า
ภพ หรือความมี ความเป็น
...เกิดขึ้นแม้ชั่วขณะ ก็น่ารังเกียจ
จึงต้องฝึกฝน ซ้ำแล้วซ้ำอีก
พิจารณา ใคร่ครวญ
วิจัย สืบค้น ซ้ำแล้วซ้ำอีก
ให้เห็นโทษภัย
ของสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิต
ที่เรายึดไว้
อันมีความอยากเป็นเหตุ
จนในที่สุด
‘ใจ’ จะปล่อย คลาย วาง
และ ‘ทิ้ง’ ได้เอง
#ทิ้งคิดใจเป็นอิสระ
#ทิ้ง
#ทิ้งคิด_คิดทิ้ง
#เดินทางด้านในศึกษากายใจตน

(Feed generated with FetchRSS)

from FM91 Trafficpro on Facebook https://ift.tt/k4yjJd1

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อัพเดท พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ "เพราะกรรม" ล่าสุด

อัพเดท เพราะกรรม #ขัดเกลาใจ #ธรรมประจำวัน ท่านอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ ภิกขุ #ปันทางปันธรรม #เดินทางด้านในศึกษากายใจตน #เดินทางทิ้งคิดกับไจตนย์ "เพราะกรรม" โดย พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ (นิรวาณสถาน โพธิกำจร) (Feed generated with FetchRSS ) from FM91 Trafficpro on Facebook https://ift.tt/3l4VGjC

อัพเดท พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ "ธรรมโอสถ" ล่าสุด

อัพเดท ธรรมโอสถ #ขัดเกลาใจ #ธรรมประจำวัน ท่านอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ ภิกขุ #ปันทางปันธรรม #เดินทางทิ้งคิดกับไจตนย์ "ธรรมโอสถ" โดย พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ (นิรวาณสถาน โพธิกำจร)"ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็น ธรรมะที่มีความสะอาด เป... (Feed generated with FetchRSS ) from FM91 Trafficpro on Facebook https://ift.tt/3uyY7ON